ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-7

Ключові слова:

рецепція, римське право, українське право, римо-візантійське право, Литовські статути, Велике князівство Литовське, Литовсько-Руська держава, Візантія, Еклога, Прохірон, Кормчі книги

Анотація

Вступ. Метою статті є комплексний історико-правовий аналіз хронології та географії шляхів рецепції римського права у правову систему Великого князівства Литовського.

Методи. Обґрунтованість теоретичних положень, висновків, наукового аналізу та достовірність результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, загальнонаукових і спеціальних наукових методів, а саме: історико-правового, порівняльно-правового, історико-функціонального, формально-юридичного тощо. Дослідження виконано з позиції принципів історизму, об'єктивності, різнобічності, взаємодоповнюваності й обґрунтованості, що створило надійну методологічну основу для комплексного аналізу предмета дослідження.

Результати. У статті проаналізовано західно- та східноєвропейський типи рецепції римського права, їхню географію та хронологічні межі. Автором виокремлені численні правові норми, які у Великому князівстві Литовському, по суті бувши нормами рецепійованого римо-візантійського права, сприймалися як звичаєве право. Доведено, що рецепція римського права у Великому князівстві Литовському з Візантії відбулася раніше, ніж із Західної Європи. Встановлено, що норми римо-візантійського права запозичували із церковного законодавства Візантії або через державні нормативно-правові акти, у яких тісно перепліталися світські норми із християнськими правовими положеннями.

Висновки. На основі аналізу хронології та географії рецепції римського права у Великому князівстві Литовському автор доходить висновку, що римо-візантійське право суттєво вплинуло на формування і розвиток правової системи князівства. Обґрунтовано, що цей вплив пов'язаний із процесом рецепції римо-візантійського права у стародавнє руське право домонгольського періоду із подальшим поширенням, еволюцією рецепійованих правових норм у вигляді різних правових форм у праві Великого князівства Литовського.

Посилання

Bardach, J. (1974). Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego – pomniki prawa doby odrodzenia. Kwartalnik Historyczny, 81, 2, 750–780.

Bossowski, F. (1935). Nowela Justyniana 115 – Statut Litewski I R. IV Art. 13 (14), Statut Litewski II i III R. VIII. Art. 7-T. X. cz. 1 Art. 167. Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu Litewskiego / red. S. Ehrenkreutz, 107–121.

Boyko, I. (2013). The influence of Roman private law in the development of legal regulation of civil relations in Ukraine. Scientific bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs : legal series, 2, 87–96 [in Ukrainian].

Corpus Iuris Civilis [in Latin]. https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/ corpjurciv.htm

Danilovich, I. (1841). A look at Lithuanian legislation and Lithuanian Statutes. Legal notes published by P. Redkin, 1, 1–46 [in russian].

Ecloga [in russian&Greek]. http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:SWdbLd__hVsJ:www.hist.msu.ru/ER/Etext/ecloga.htm& hl=uk&gl=ua&strip=1&vwsrc=0

Kharitonov, E., & Kharitonova, O. (2009). Reception of the Roman law in Statuts of Grand Duchy of Lithuania: factors, pre-conditions and some results. Current Problems of State and Law, 49, 14-24 [in Ukrainian].

Kryzhevskyi, A. (2023). Peculiarities of the reception of roman law in the Kyivan Rus (IX-XIII centuries) Juridical scientific and electronic journal, 1, 26–29 [in Ukrainian].

Shchapov, Ya. (1978). Byzantine and South Slavic legal heritage in Rus' in the XI-XIII centuries. Nauka [in russian].

Slizh, N. (2013). Marital and extramarital relations in the gentry milieu according to common law and legislative acts of the Grand duchy of Lithuania. Society, 10, 246–288 [in Belarusian].

Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. (2002). (V. 1) (S. Kivalov, P. Muzychenk, & A. Pankov (Eds.)). Yurydychna literatura [in Ukrainian].

Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. (2003). (V. 2) (S. Kivalov, P. Muzychenk, & A. Pankov (Eds.)). Yurydychna literatura [in Ukrainian].

Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. (2004). (V. 3) (S. Kivalov, P. Muzychenk, & A. Pankov (Eds.)). Yurydychna literatura [in Ukrainian].

"The Law Books", Which Contain Themselves, in the Old Russian Translation, the Agricultural, Criminal, Conjugal and Judicial Laws of Byzantium. (1885). Tip. Imp. Akad. Nauk [in Old Church Slavonic] [in russian].

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 63-66. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-7

Схожі статті

1-10 з 51

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.