УМОВИ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗМІСТІ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Автор(и)

Ключові слова:

шлюб, шлюбні відносини, права інтелектуальної власності, шлюбний договір, спільне майно подружжя

Анотація

Присвячено дослідженню правового регулювання умов про права інтелектуальної власності у змісті шлюбного договору, зокрема й за участі іноземного елементу, з огляду на сучасні тенденції генезису сімейних відносин у праві Україні та окремих іноземних держав, висвітленню новітніх тенденцій регламентації сімейних відносин та окресленню закономірностей їх подальшого нормативного закріплення у сімейному праві України, формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на гармонізацію національного законодавства.

Протягом останніх років в Україні на рівні судової практики постає питання належності до спільного майна подружжя прав інтелектуальної власності на об'єкти, набуті або створені під час перебування у шлюбі. Водночас у Цивільному та Сімейному кодексах України відсутні безпосередні норми, що вказують на належність до спільного майна подружжя прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

На підставі дослідження особливостей правового регулювання умов про права інтелектуальної власності у змісті шлюбного договору у праві та судовій практиці окремих іноземних держав та у праві України встановлено, що законодавство України безпосередньо не зараховує об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час перебування у шлюбі, до спільного майна подружжя (на відміну від доходів, одержаних від реалізації прав інтелектуальної власності). Проте сторони у шлюбному договорі, укладеному за участі іноземного елементу, можуть підпорядкувати його зміст праву держави, яка визнає режим спільної власності подружжя на результати інтелектуальної, творчої діяльності, створені під час шлюбу. Для регулювання своїх прав та обов'язків за шлюбним договором сторони можуть обрати право особистого закону подружжя або право держави, у якій один із подружжя має звичайне місце перебування. Таким чином, існує можливість поширення на відносини за участю іноземного елементу правового режиму спільного майна подружжя на об'єкти прав інтелектуальної власності, набуті під час перебування у шлюбі.

Завантаження

Опубліковано

14.12.2022

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

УМОВИ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗМІСТІ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ. (2022). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 122(3). https://legal.bulletin.knu.ua/article/view/321

Схожі статті

1-10 з 43

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>