ЕЛЕКТРОННИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Максим Вілінський Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7733-8144

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-2

Ключові слова:

експертиза, експерт, електронний висновок експерта, електронне судочинство, цифрове правосуддя

Анотація

Вступ. Cтаття присвячена дослідженню нормативних основ і практичного аспекту використання електронної форми висновку експерта в цивільному судочинстві. Передумовою написання статті стало ухвалення законодавцем України багатьох важливих нормативно-правових актів, що регулюють використання цифрових технологій під час здійснення експертизи в цивільному судочинстві. Метою статті є дослідження розвитку нормативного регулювання Європейським Союзом та Україною використання цифрових технологій у здійсненні правосуддя. Автор ставить за ціль проаналізувати їхні поступові кроки від загальної концепції електронного судочинства до появи нового елементу його реалізації – електронної форми висновку експерта.

Методи. Під час написання роботи автором використано такі загально- та спеціальнонаукові методи дослідження: історичний, аналіз статистичних даних, аналіз документів, порівняльно-правовий, дедукція, узагальнення, порівняння.

Результати. Автор розпочинає наукову роботу з вивчення досвіду впровадження електронного судочинства Європейським Союзом; аналізує основні документи інституцій Союзу, в яких вони викладають плани розвитку тих чи інших напрямків у цій сфері. Дослідник з'ясовує, що у своїх задумах вони не залишили поза увагою експертизу. Далі автор звертається до українського досвіду цифровізації судочинства. На нашу думку, головною проблемою у цій частині залишається недостатнє фінансування організаційного забезпечення судів України. Автор досліджує новелу українського законодавства – електронний висновок експерта. Дослідник також описує технічну точку зору створення електронного висновку експерта та його підписання електронним підписом.

Висновки. З початку ХХ ст. і донині Європейським Союзом прийнято ряд важливих документів, основна мета яких – упровадження та регулювання електронного правосуддя. У них прослідковується поступовий рух від загальних концепцій до планів у конкретних напрямках. Україна як частина європейської спільноти не залишилась осторонь ідеї цифровізації правосуддя. Основних здобутків у цьому було досягнуто після набрання чинності новими редакціями процесуальних кодексів у 2017 р. Ними закріплено використання у судочинстві підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС). Основною проблемою, що стоїть на заваді подальшому розвитку електронного правосуддя, є недостатнє фінансування організаційного забезпечення судів. Прогресивною новелою теперішнього законодавства є електронний висновок експерта. Проте нормативне регулювання такої форми висновку не є досконалим.

Посилання

-2023 Action Plan European e-Justice. (2019). Doc. dated 13.03.2019 No. 52019XG0313(02). Council of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XG0313(02).

An online round table of experts of the Economic Research Section of the Union of Experts of Ukraine was held on the topic of discus-sion of the Project ”Methods for determining damage and the amount of damages”. All-Ukrainian public organization ”Union of Experts of Ukraine” (2023). https://seu.in.ua/last_news/vidbuvsya-lajn-kruglyj-stil-ekspertiv-sektsiyi-z-napryamu-ekonomichnyh-doslidzhen-vgo-soyuz-ekspertiv-ukrayiny-z-pytannya-obgovorennya-proektu-metodyky-vyznachennya-shkody-ta-obsyagu-zbytkiv/. [in Ukrainian].

Buletsa, S. (2022). Virtual property in the metaverse as an object of civil rights. Uzhhorod National University Herald. Series: Law. No. 72, pt. 1. pp. 126-133. [in Ukrainian].

Bychkova, S. (2003). Expertise in civil procedure [Unpublished Аbstract of thesis of candidate of legal sciences]. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Science of Ukraine [In Ukrainian].

Civil Procedurе Code of Ukraine. (2004). Law of Ukraine dated 18.03.2004 No. 1618-IV (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text. [in Ukrainian].

Code of Administrative Proceedings of Ukraine. (2005). Law of Ukraine dated 06.11.1991 No. 2747-IV (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text. [in Ukrainian].

Code of commercial procedure of Ukraine. (1991). Law of Ukraine dated 06.11.1991 No. 1798-XII (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text [in Ukrainian].

Concept of the Program of informatization of local and appellate courts and the project of the construction of the Unified Judicial Infor-mation and Telecommunication System (UJITS) for the years 2022-2024. (2022). Order dated 14.06.2022 No. 2178 (Ukraine). https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/178_june_22.pdf. [in Ukrainian].

Consumer price indices for goods and services (to previous month). (without date). The State Statistics Service of Ukraine: archive. https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscm10_u.html. [in Ukrainian].

Determination dated 03.08.2023 in the case No. 638/3948/23, Kharkiv Court of Appeal, (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/112599181. [in Ukrainian].

Determination dated 03.08.2023 in the case No. 638/2126/23, Kharkiv Court of Appeal, (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/112599155. [in Ukrainian].

Determination dated 03.08.2023 in the case No. 639/278/17, Kharkiv Court of Appeal, (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/112599153. [in Ukrainian].

Determination dated 08.08.2023 in the case No. 484/4133/23, Pervomaisky District Court of Mykolaiv Region, (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/112674416. [in Ukrainian].

Determination dated 23.06.2023 in the case No. 521/16281/23, Malynovskyi District Court of Odessa City, (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/111759887. [in Ukrainian].

Digitization of Forensic Examination – EU Project Pravo-Justice held the online discussion. (March 16, 2023). https://www.pravojustice.eu/post/cifrovizaciya-procesiv-u-sferi-sudovoyi-ekspertizi-proyekt-yes-pravo-justice-proviv-onlajn-diskusiyu. [in Ukrainian].

Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts on Digitalization of Judicial Proceedings and Improvement of Order Proceedings in Civil Proceedings. (2023). Draft Law of Ukraine dated 10.03.2023 No. 9090 (Ukraine). https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1687601. [in Ukrainian].

European e-Justice Portal – Find an expert. (without date). https://e-justice.europa.eu/37146/EN/find_an_expert.

European e-Justice Portal – Forensic experts. (without date). https://e-justice.europa.eu/550/EN/forensic_experts.

European e-Justice Portal. (without date). https://e-justice.europa.eu/home?action=home.

Holos Ukrayiny. (without date): archive. http://www.golos.com.ua/edition_archive/2021-09. [in Ukrainian].

Gary Wolf. (01 February, 1996). Steve Jobs: The Next Insanely Great Thing. Wired. No. 4.02. https://www.wired.com/1996/02/jobs-2.

Hrabovska, O., Vilinskyi, M. (2021). Expert in civil proceeding. Entrepreneurship, Economy and Law. No. 1/2021. pp. 5-10. [in Ukraini-an].

Instruction on appointment and conduct of expertise and expert studies. (1998). Order dated 08.10.1998 No. 53/5 (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text. [in Ukrainian].

Izarova, I. (2015). Theoretical foundations of the civil process of the European Union: monography. Vydavnychyy dim Dakor. [in Ukraini-an].

Judgement dated 26.10.2022 in the case No. 761/877/20, Civil Cassation Court of the Supreme Court, (2022) (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/107050448. [in Ukrainian].

Judgement dated 25.01.2023 in the case No. 235/8501/21, Civil Cassation Court of the Supreme Court, (2023) (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/108653836. [in Ukrainian].

Judgement dated 26.04.2023 in the case No. 127/32270/21, Civil Cassation Court of the Supreme Court, (2023) (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/110515218. [in Ukrainian].

Judgement dated 08.06.2023 in the case No. 237/2273/14-ц, Civil Cassation Court of the Supreme Court, (2023) (Ukraine). https://reyestr.court.gov.ua/Review/111614008. [in Ukrainian].

Khakanovskyi, V. (2018). Prerequisities for the automation and computarization of forensic expertise. Criminalistics and Forensics. No. 63. pp. 92-103. [in Ukrainian].

Kravchenko, A., Zelenkova, I. (2011). The problem questions of expert’s participation in civil procedure. Advocat. Science and Prac-tice. No. 12 (135). pp. 43-45. [in Ukrainian].

Mamchenko, N. (March 01, 2023). Court held the first session in the metaverse, using virtual reality tools, VIDEO. Judicial and legal newspaper: electronic. version of the newspaper. https://sud.ua/uk/news/publication/263423-sud-provel-pervoe-zasedanie-v-metavselennoy-ispolzuya-instrumenty-virtualnoy-realnosti-video. [in Ukrainian].

Michael Lawrence. (01 June, 2006). Steve Jobs, «Computers are like a bicycle for our minds.» - Michael Lawrence Films [Відео]. Youtube. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&ved=2ahUKEwi6mY2WluaAAxWWhv0HHYInAw8QtwJ6BAgIEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dob_GX50Za6c&usg=AOvVaw12sLHPVVdCTpKBNbWGVWc5&opi=89978449.

Moiseiev, M. (2022). Basic principles of electronic justice in the law of the European Union and independent Ukraine: a comparative aspect. Public Law. No. 4 (48). pp. 167-174. [in Ukrainian].

Monitoring report for 2021. (2022). (O. Oliinyk, Editor-in-Chief). Directorate of Justice and Criminal Justice of the Ministry of Justice of Ukraine. https://minjust.gov.ua/files/general/2022/01/19/20220119162316-86.pdf. [in Ukrainian].

Multi-annual European e-Justice action plan 2009-2013. (2009). Official Journal of the European Union, doc. dated 21.03.2009 No. 52009XG0331(01). Council of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52009XG0331%2801%29.

Multi-annual European e-Justice action plan 2014-2018. (2014). Doc. dated 06.12.2013 No. 52014XG0614(01). Council of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52014XG0614(01).

Nestor, N. (2020). The consequences of evasion from participation in examination in civil proceedings: a practical aspect. Criminalis-tics and Forensics. No. 65. pp. 64-72. [in Ukrainian].

On amendments to certain regulatory legal acts on forensic expert activity. (2022). Order dated 21.06.2022 No. 2578/5 (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0687-22#Text. [in Ukrainian].

On amendments to the Code of commercial procedure of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Pro-ceedings of Ukraine and other legislative acts. (2017). Law of Ukraine dated 03.10.2017 No. 2147-VIII (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19#Text. [in Ukrainian].

On electronic documents and electronic documents circulation. (2003). Law of Ukraine dated 22.05.2003 No. 851-IV (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text. [in Ukrainian].

On electronic trust services. (2017). Law of Ukraine dated 05.10.2017 No. 2155-VIII (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text. [in Ukrainian].

On organizational measures aimed at optimizing certain items of costs of courts in the implementation of judicial proceedings, as well as increasing the level of use of electronic judicial tools. (2022). Descision dated 05.08.2022 No. 26 (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026414-22#Text. [in Ukrainian].

On the start of operation of certain subsystems (modules) of the UJITS. (2021). Letter dated 04.10.2021 No. 15-17853/21 (Ukraine). https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/DSA_ordani_vladi.pdf. [in Ukrainian].

On the State Budget of Ukraine for the year 2019. (2018). Law of Ukraine dated 23.11.2018 No. 2629-VIII (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#Text. [in Ukrainian].

On the State Budget of Ukraine for the year 2020. (2019). Law of Ukraine dated 14.11.2019 No. 294-IX (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#top. [in Ukrainian].

On the State Budget of Ukraine for the year 2021. (2020). Law of Ukraine dated 15.12.2020 No. 1082-IX (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text. [in Ukrainian].

On the State Budget of Ukraine for the year 2022. (2021). Law of Ukraine dated 02.12.2021 No. 1928-IX (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#top. [in Ukrainian].

On the State Budget of Ukraine for the year 2023. (2022) Law of Ukraine dated 03.11.2022 No. 2710-IX (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#top. [in Ukrainian].

On the strategy for the development of the justice system and constitutional judiciary for the years 2021-2023. (2021). Order dated 11.06.2021 No. 231/2021(Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text. [in Ukrainian].

Regulations on the Unified Judicial Information and Telecommunication System and the provisions determining the procedure for the func-tioning of its certain subsystems (modules). (2021). Decision dated 17.08.2021 No. 1845/0/15-21 (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text. [in Ukrainian].

Report on the design and redesign of court system and legal information systems in a cost-effective manner. (2001). (Appendix to Rec-ommendation Rec (2001) 2 of the Committee of Ministers to member states concerning the design and re-design of court systems and legal information systems in a cost-effective manner), The Committee of Ministers of the Council of Europe. https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/rec_2001_2_2001_02_28.pdf. [in Ukrainian].

Signing of documents, (without date). Government services online | ”Diia”. https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv. [in Ukrainian].

Sign the document, (without date). The Central Certification Authority. https://czo.gov.ua/sign.

Shtefan, А. (2018). Statement of expert in civil proceedings. Theory and Practice of Intellectual Property. No. 2/2018. pp. 16-28. [in Ukrainian].

Stolitnii, A. (2018). Electronic criminal proceedings at pre-trial investigation. [Unpublished Dissertation of candidate of legal sciences]. Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. [in Ukrainian].

Stolitnii, A. (2019). Electronic conclusion of expert in criminal proceedings. Criminalistics and Forensics. No. 64. pp. 102-111. [in Ukrainian].

Stolitnii, A., Kalancha I. (2019). Formation of the institute of electronic evidence in the criminal process of Ukraine. Problems of legali-ty. Criminal process and criminology. No. 146. pp. 179-191. [in Ukrainian].

Tertyshnyk, V., Varava, V. (2022). Doctrinal problems forensic examination in the integrative doctrine of evidence-based law. Criminal-istics and Forensics. No. 67. pp. 27-37. [in Ukrainian].

Towards a European e-Justice Strategy. (2008). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, doc. dated 30.5.2008 № 52008DC0329. Commission of the European Communities. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52008DC0329.

Tsizhma, Y., Lyshak, O., Tsizhma, O. (2023). Digitalisation as a modern driving force for the improvement of forensic expert activities. Criminalistics and Forensics. No. 68. pp. 40-47. [in Ukrainian].

Vasylyeva-Shalamova, Z. V. (2009). Court Expertise in Civil Proceedings. [Unpublished Аbstract of thesis of candidate of legal scienc-es]. Taras Shevchenko National University of Kyiv. [in Ukrainian].

Xavier Lucas v. France, European Court of Human Rights, 09 June, 2022 (application No. 15567/20). https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13680.

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ЕЛЕКТРОННИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 10-19. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-2

Схожі статті

1-10 з 24

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.