МІСЦЕ ЕКСПЕРТА У СКЛАДІ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-5

Ключові слова:

експерт, учасники судового процесу, інші учасники судового процесу, юридична заінтересованість, процесуально-правова заінтересованість

Анотація

Досліджено питання визначення місця експерта в складі учасників судового процесу в цивільних справах, при цьому використано загальнонаукові та спеціальні наукові методи дослідження, а саме: аналіз, системний, дедукція, узагальнення, історичний, порівняльно-правовий, аналізу документів, угрупування. Здійснено історичний порівняльний аналіз Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України) у редакціях різних років, порівняльно-правовий аналіз законодавчого зарубіжного досвіду, виокремлено доктринальні підходи вітчизняних вчених до вирішення зазначеного питання. На підставі вивчення ЦПК країн Європи, Азії та Північної Америки встановлено використання ними двох підходів до вирішення питання визначення місця експерта у складі учасників судового процесу: відсутність законодавчого закріплення місця експерта в межах певної групи учасників судового процесу; законодавче закріплення місця експерта у складі "інших учасників судового процесу". Визначено основний критерій приналежності експерта до складу "інших учасників судового процесу" – юридичну заінтересованість у розгляді справи, а саме, один з її елементів. На підставі дослідження наукових підходів вітчизняних вчених встановлено, що у структурі поняття "юридична заінтересованість" доцільно виділити два компоненти: матеріально-правовий і процесуально-правовий, останній з яких притаманний експертові, що й зумовлює його приналежність до "інших учасників судового процесу". Обґрунтовано неможливість заявлення експертові відводу в межах цивільної справи на підставі наявності такої заінтересованості. На основі відмінностей у процесуально-правових функціях у справі та відношення до правосуддя судом, здійснено поділ "інших учасників судового процесу" на: осіб, які організаційно забезпечують здійснення правосуддя судом, та осіб, які сприяють встановленню судом фактів та обставин, що мають значення для справи, і віднесено експерта до останньої. Запропоновано викласти ст. 65 ЦПК України в новій редакції з метою законодавчого закріплення такого поділу.

Опубліковано

12.02.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

МІСЦЕ ЕКСПЕРТА У СКЛАДІ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ . (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 124(5), 29-36. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-5

Схожі статті

1-10 з 22

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>