ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-11

Ключові слова:

охорона праці, психосоціальні ризики, психологічні умови праці, психологічна безпека, управління охороною праці, програми психосоціальної підтримки

Анотація

Вступ. Статтю присвячено дослідженню правових основ упровадження політик і практик психосоціальної підтримки працівників. У національному законодавстві та доктрині трудового права залишається переважним розуміння охорони праці як дотримання норм техніки безпеки та виробничої санітарії. На рівні міжнародних трудових стандартів дедалі більше акценти щодо управління охороною праці зміщуються на психологічну безпеку. В умовах повномасштабної війни в Україні питання психосоціальної підтримки працівників набувають особливої актуальності. Саме робоче місце може і має стати важливим осередком психологічної стабільності, підтримки та допомоги.

Методи. Під час проведення дослідження застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних наукових методів, зокрема діалектичний, історичний, порівняльно-правовий і формально-логічний. Емпіричною основою є звітні документи за результатами пілотування в Україні програм психосоціальної підтримки на робочому місці.

Результати. У дослідженні визначено правові основи регламентації психологічних умов праці на міжнародному та національному рівнях. Унесено пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства України з метою врахування психосоціальних ризиків у системі управління охороною праці. Проаналізовано результати пілотування програм психосоціальної підтримки на робочому місці, алгоритм запровадження відповідних програм. Визначено, що питання захисту від психосоціальних ризиків може бути врегульованим локальними актами та стати невід'ємною частиною організаційної культури кожного роботодавця.

Висновки. Правовий інститут охорони праці в Україні потребує переосмислення. У перспективі має бути розроблена національна програма зі зміцнення психічного здоров'я на роботі. Водночас уже тепер необхідно вдосконалити трудове законодавство з метою інтеграції психосоціальних ризиків в оцінки ризику як частини систем управління охороною праці. Поліпшення психологічного клімату в колективі має локальний характер, тому повинно забезпечуватись за допомогою співпраці роботодавця і працівників. Нагальною потребою сучасності, особливо з урахуванням посиленого рівня стресу в умовах повномасштабної війни, є впровадження кожним роботодавцем постійних практик і політик психосоціальної підтримки працівників.

Посилання

% of Ukrainians have a high level of stress due to the war: survey. (2023, May 5). Ukrinform [in Ukrainian]. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3705235-visokij-riven-stresu-cerez-vijnu-maut-88-ukrainciv.html

Glizhanska, O. (2023, May 30). Psychological state of Ukrainians during the war period. Ukrinform [in Ukrainian]. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3716026-psihologicnij-stan-ukrainciv-u-voennij-period.html

Guidelines for Occupational Safety and Health Management Systems, ILO OSH. (2001). (International Labour Organization) [in Ukrainian]. https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/WCMS_631067/lang--en/index.htm

Lepekha, K. (2023). Results of piloting psychosocial support programs in the workplace: key findings and recommendations [in Ukrainian]. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/ documents/genericdocument/wcms_878519.pdf

On Safety and Health at Work and the Working Environment. (1981). International Labour Organization Convention No. 155 (International Labor Organization) [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_050

On labor protection. (1992). Law of Ukraine No. 2694-XII dated 14.10.92, as amended). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 49 [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text

On Occupational Health Services. (1985). International Labor Organization Convention No. 161 (International Labor Organization) [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_042

Mental Health in the Workplace. (2023). Analytical note (World Health Organization, International Labor Organization) [in Ukrainian]. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/ documents/publication/wcms_865200.pdf

Psychosocial support in the workplace in wartime and postwar times. (2023). International Labour Organization [in Ukrainian]. https://www.ilo.org/ budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/WCMS_856122/lang-- uk/index.htm

Sakharuk, I. (2020). Trends in legal regulation of protection against psychosocial risks at work. Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Legal Studies, 3 (114), 43–48 [in Ukrainian]. https:doi.org/ 10.17721/1728-2195/2020/3.114-10

Tsopa, V. (2021, July 13). New standard ISO 45003:2021: managing psychosocial risks at work. Scientific and industrial journal "Labour protection" [in Ukrainian]. https://ohoronapraci.kiev.ua/article/socialnij-zahist/ novij-standart-iso-450032021-keruvanna-psihosocialnimi-rizikami-na-roboti

Resolution on the inclusion of a safe and healthy working environment in the ILO's framework of fundamental principles and rights at work (2022, 16 June) (International Labour Organization). https://www.ilo.org/ilc/ ILCSessions/110/reports/texts-adopted/WCMS_848632/lang--en/index.htm

Safety and health at the heart of the future of work. Building on 100 years of experience. (2019). (International Labour Organization). (web pdf)

Workplace Stress: A collective challenge. (2016). Report (International Labour Organization) https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_ 466547/lang--en/index.htm

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 87-91. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-11

Схожі статті

1-10 з 26

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>