Редакційна колегія

Редакційна колегія 

Головний редактор:

Притика Юрій  – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна). 

Відповідальний редактор:

Сахарук Ірина – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).  

 

Члени редакційної колегії:

Бобровник Світлана – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії та історії права та держави, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Ван Реє Корнеліс Хендрік (Ремко) – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри основ та методології права, Університет Маастріхта (Нідерланди)  

Васильченко Оксана – докторка юридичних наук, професорка, в.о. директора Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)  

Ващенко Юлія – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри адміністративного права і процесу, Навчально-науковий інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Гаскон-Інхаусті Фернандо – доктор юридичних наук, професор кафедри процесуального та кримінального права, юридичний факультет,  Університет Мадрида (Іспанія) 

Гревцова Радмила – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри службового і медичного права, директорка Навчально-наукового центру медичного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Губерська Наталія – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри фінансового права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Давуліс Томас – доктор юридичних наук, професор, юридичний факультет, Університет Вільнюса (Литва) 

Дідич Тарас – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії права та держави, заступник директора Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Діковська Ірина –докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)  

Ерво Лаура –докторка юридичних наук, професорка,  професорка Школи права, психології та соціальної роботи, Університет Еребра (Швеція) 

Заярний Олег – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права інтелектуальної власності, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Ізарова Ірина – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).

Ковальчук Тетяна – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри екологічного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Кодинець Анатолій – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Кучма Ольга – докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Лупой Мішель Анжело –доктор права, доцент кафедри юридичних наук, Університет Болоньї (Італія)

Майданик Роман – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Малюга Леся – докторка юридичних наук, доцентка кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Малярчук Любов - кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна). 

Мацелюх Іванна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри службового і медичного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Носік Володимир – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

Остапенко Ганна – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри  інтелектуальної власності, заступник директора Навчально-наукового інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Отраднова Олеся – докторка юридичних наук, професорка, директорка Тренінгового центру прокурорів України, професор кафедри цивільного права, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) 

Прилуцький Сергій – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Рєзнікова Вікторія – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри економічного права та економічного процесу, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна);

Сільвестрі Елізабетта – докторка права, професорка кафедри права (em.), Університет Павії (Італія) 

Узелац Алан – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права, Університет Загреба (Хорватія) 

Хотинська-Нор Оксана – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) 

Шемшученко Юрій – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Академії правових наук України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  (Україна)

Члени редакції /Відповідальні працівники редакції/ Колектив редакції: 

Заярна Інна – кандидатка педагогічних наук, викладачка кафедри іноземних мов, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (редактор англомовних текстів) 

Дунаєвська Ольга – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов, Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) (редактор англомовних текстів)

Алендар Юлія – студентка аспірантури Навчально-науковий інститут права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)  (помічник редактора)