1.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ДО ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ДОВКІЛЛЯ . Вісник КНУ. Юридичні науки [Internet]. 2023 Feb. 12 [cited 2024 Apr. 21];124(5):72-7. Available from: https://legal.bulletin.knu.ua/article/view/537