“ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ДО ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ДОВКІЛЛЯ ” (2023) Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 124(5), pp. 72–77. doi:10.17721/1728-2195/2022/5.124-12.