“ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ДО ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ДОВКІЛЛЯ ”. 2023. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки 124 (5): 72-77. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-12.