“ПРИНЦИП СУДОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПТУ ПРИРОДНОГО СУДУ”. 2022. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки 122 (3). https://legal.bulletin.knu.ua/article/view/319.