ПРИНЦИП СУДОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПТУ ПРИРОДНОГО СУДУ. (2022). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 122(3). https://legal.bulletin.knu.ua/article/view/319