1.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ДО ПРИЙНЯТНОГО РІВНЯ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ДОВКІЛЛЯ . Вісник КНУ. Юридичні науки. 2023;124(5):72-77. doi:10.17721/1728-2195/2022/5.124-12