(1)
ПРИНЦИП СУДОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПТУ ПРИРОДНОГО СУДУ. Вісник КНУ. Юридичні науки 2022, 122 (3).