ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИ НАЛЕЖНІСТЬ СПОСОБУ ЗАХИСТУ?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-3

Анотація

Вступ. Стаття 5 (2) Цивільного процесуального кодексу України та ст. 5 (2) Господарського процесуального кодексу України спричиняють наукові дискусії і проблеми у судовій практиці. Вони, зокрема, можуть стати підставою для відмови в задоволені позову, якщо суд вважає, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного цивільного права не є ефективним. Проте аналіз інших норм права України, а також розуміння концепції ефективності змушують сумніватися в тому, чи має суд оцінювати ефективність способу захисту, обраного позивачем. З огляду на це метою пропонованої статті є відповідь на питання: чи має суд оцінювати ефективність способу захисту, чи його належність? У зв'язку із цим завданням дослідження є аналіз концепцій належності й ефективності способів захисту порушених прав.

Методи. Для досягнення мети дослідження використано такі методи, як формально-логічний, діалектичний, порівняльний.

Результати. Розглянуто поняття "спосіб захисту, визначений законом або договором", уживаний у законодавстві України, та його розуміння у доктрині і судовій практиці. Проаналізовано категорії "ефективності" та "належності способу захисту.

Висновки. Ефективним є спосіб захисту, передбачений законом або договором, або такий, що не передбачений ні законом, ні договором, але не суперечить закону, і який, на думку особи, право якої порушене, відповідає її інтересам. Належним є спосіб захисту, передбачений законом або договором, або такий, що не суперечить закону, і який можна застосувати для захисту порушеного права, зважаючи на фактичні обставини справи. Будь-який ефективний спосіб захисту є належним, проте не кожен належний засіб є ефективним. Належність є об‘єктивною категорією, тому може оцінюватися не лише суб‘єктом відповідних прав, але й судом. Ефективність – суб‘єктивна категорія, тому може оцінюватися лише суб‘єктом відповідних прав, і не має оцінюватися судом. Утілення цієї думки в життя потребує внесення змін до ЦПК та ГПК України.

Посилання

Bezukh, O. V. (2010). Protection of rights of economic entities and consumers. In D. M. Prytyk, I. V. Bulgakova (Eds.), Commercial Code of Ukraine. Scientific and practical commentary (p. 93–95). Yurystkonsult, Justinian [in Ukrainian].

Zayets, O. I. (2019). Choosing the right way to protect land rights: some problems. Journal of Kyiv University of Law, 2, 151–154 [in Ukrainian].

Kot, O. (2016). Ways to protect contractual rights. Entrepreneurship, economy and law, 11, 13–18 [in Ukrainian].

Kreitor, V. A. (2020). Methods of protection applied by the court. In M. M. Yasynok (Eds.), Civil Procedure Code of Ukraine: Scientific and practical commentary (p. 13–15). Alerta [in Ukrainian].

Miroshnychenko A. (2011). Choosing the proper way to protect rights to land plots. Advocate, 1, 26–31 [in Ukrainian].

Petrunya V. (2019). The concept and system of ways to protect the rights of business entities [Unpublished autoref. candidate's dissertation]. National University "Odesa Law Academy" [in Ukrainian].

Pilkov, K. (2022). Ways to protect rights in court: problems of the modern hybrid model. Legal Scientific Electronic Journal, 1, 304–313. 72 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-11/

Pokhylenko IS (2020). Ways of judicial protection of business entities [in Ukrainian]. Legal Bulletin, 1 (54), 162–167 [in Ukrainian].

Prytyka, Y., & Vasylina, N. (2019). Development of private principles in civil procedure. Law of Ukraine, 2, 162–172 [in Ukrainian]. https://doi.org/ 10.33498/louu-2019-02-162

Pianova, Y. V. (2010). Article 16. Protection of civil rights and interests by the court [in Ukrainian]. In I. V. Spaso-Fateeva, Civil Code of Ukraine: scientific and practical commentary. 1 (р. 185–186). FOP Kolisnyk A. A. [in Ukrainian].

Spesivtsev, D. (2020). Efficiency of the method of judicial protection of subjective rights to real estate. Legal Bulletin, 4, 109–116 [in Ukrainian].

Spesivtsev, D. (2022). Competition between the methods of judicial protection of civil rights in the context of the concept of efficiency (on the example of judicial practice on real estate rights). In Collection of abstracts of the International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of Science, Education and Society" (р. 55–56). Center for Financial and Economic Scientific Research [in Ukrainian].

European Court of Human Rights. (2022). Guide on Article 13 of the European Convention on Human Rights. Council of Europe, European Court of Human Rights.

Resolution of June 05, 2018. Case No. 338/180/17. (2018). Grand Chamber of the Supreme Court, (Ukraine) [in Ukrainian]. https://reyestr.court.gov.ua/ Review/74963905

Resolution of June 23, 2020. Case No. 909/337/19. (2020). Grand Chamber of the Supreme Court, (Ukraine) [in Ukrainian]. https://reyestr.court.gov.ua/ Review/90111820

Resolution of June 23, 2020. Case No. 905/633/19. (2020). Commercial Court of Cassation within the Supreme Court, (Ukraine) [in Ukrainian]. https://reyestr.court.gov.ua/Review/90176799

Resolution of January 25, 2022. Case No. 143/591/20. (2022). Grand Chamber of the Supreme Court, (Ukraine) [in Ukrainian]. https://reyestr.court.gov.ua/Review/104415080

Resolution of December 21, 2022. Case No. 910/12832/21. (2022). Northern Commercial Court of Appeal, (Ukraine) [in Ukrainian]. http://reyestr.court.gov.ua/Review/108034667

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИ НАЛЕЖНІСТЬ СПОСОБУ ЗАХИСТУ?. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 20-23. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-3

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>