УТРИМАННЯ ВІД УЧИНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ДІЙ І НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

утримання від учинення конкурентних дій, нерозголошення комерційної таємниці, обмеження сумісництва, трудові правовідносини, трудовий договір

Анотація

Вступ. У зв'язку з тим, що сфера праці вирізняється своїм досить широким охопленням, не всі категорії, пов'язані з нею, можуть вчасно отримати належну правову регламентацію. Окреслена проблематика дуже помітно простежується в підприємницькій діяльності, для якої важливе значення відіграють такі категорії, як недопущення вчинення працівниками конкурентних дій щодо роботодавців і нерозголошення комерційної таємниці, отриманої в процесі реалізації трудових правовідносин. Об'єктом дослідження є правові відносини у сфері неконкуренції працівників з роботодавцями та нерозголошення комерційної таємниці.

Методи. У процесі підготовки статті застосовано діалектичний, порівняльно-правовий, формально-логічний та інші методи пізнання. За допомогою діалектичного методу, зокрема, визначено особливості правового регулювання неконкуренції та нерозголошення комерційної таємниці. Порівняльно-правовий метод дав змогу здійснити порівняльно-правове дослідження норм національного та зарубіжного законодавства, що регулюють питання неконкуренції та нерозголошення комерційної таємниці. Формально-логічний метод застосовувався для виявлення недоліків правового регулювання недопущення вчинення працівниками конкурентних дій і нерозголошення ними комерційної таємниці.

Результати. В Україні практична реалізація механізмів забезпечення неконкуренції працівників з роботодавцями та нерозголошення комерційної таємниці, отриманої в процесі трудової діяльності, у зв'язку з відсутністю належної нормативно-правової бази, є суттєво обмеженою. І якщо проблематика нерозголошення комерційної таємниці може бути розв'язана на рівні розроблених за участі представників працівників локальних нормативних актів роботодавця, то забезпечення неконкуренції працівників з роботодавцями на цей час фактично обмежується лише правовим режимом Дія Сіті. Це зумовлено, насамперед, істотним впливом утримання від учинення конкурентних дій на трудові права сторін трудових правовідносин.

Висновки. Належна реалізація механізмів недопущення вчинення працівниками конкурентних дій щодо роботодавців і нерозголошення комерційної таємниці, отриманої в процесі трудової діяльності, неможлива без їхнього комплексного врегулювання положеннями законодавства про працю.

Посилання

Decision in case No. 607/1440/17-ц. (2017). Court of Appeal of Ternopil Oblast, (Ukrainian) [in Ukrainian]. https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 67731001

Rym, O. (2011). Prevention of competition in labour relations: monograph. Ternograf [in Ukrainian].

Shcherbyna, V., & Sotskyi, A. (2021). Labour law of Ukraine. Technodruk [in Ukrainian].

Shumilo, M. (2022). Non-compete clause in labour law. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, Series LAW, 70, 253–261 [in Ukrainian]. http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/258228/255050

Verenych, N. (2003). Peculiarities of legal regulation of secondary employment and combination of professions (positions) [Unpublished Avtoref. candidate's dissertation]. National University of Internal Affairs [in Ukrainian]

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

УТРИМАННЯ ВІД УЧИНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ДІЙ І НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 5-9. https://legal.bulletin.knu.ua/article/view/880

Схожі статті

1-10 з 51

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.