ПРАВО НА ВИНАГОРОДУ ЗА ПРИВАТНЕ КОПІЮВАННЯ В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ACQUIS ЄС

Автор(и)

  • Любов Майданик кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права ННІ права КНУ ім. Т. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1794-4513

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-8

Ключові слова:

право на справедливу винагороду, приватне копіювання, практика Суду ЄС

Анотація

Вступ. У статті розглянуто питання обмежень права на відтворення, а саме репрографії та приватного копіювання, у контексті українського законодавства з урахуванням наближення права України до права ЄС. Основною метою є визначення причин і шляхів урегулювання проблеми неефективності положень про приватне копіювання в українському праві.

Методи. Дослідження засноване на положеннях цивільного законодавства України, acquis ЄС, а також судової практики та правової доктрини країн ЄС; ґрунтується на методах синтезу й аналізу, порівняльно-правовому та формально-логічному методах тощо.

Результати. Запропоновано врахувати напрацювання практики Суду ЄС щодо збору та виплати справедливої винагороди за приватне копіювання та репрографію під час реалізації положень законодавства України в частині критеріїв для розрахунку розміру винагороди. Визначено, зокрема, такі критерії: законне чи незаконне джерело завантаження об'єкта, захист твору технічними засобами захисту, економічна доцільність, співвідношення з рівнем цін на носій або пристрій, вилучення з переліку професійного обладнання. Зроблено висновок про те, що в певних випадках механізми передбаченої законом винагороди, яку в Законі України "Про авторське право і суміжні права" визначено через поняття "справедлива винагорода" забезпечують правоволодільцям дохід за дозволене законом використання творів, зокрема й за відтворення творів в особистих цілях ("приватне копіювання"). Виокремлено причини та шляхи врегулювання проблеми неефективності положень про приватне копіювання в українському законодавстві. Було здійснено загальну характеристику положень українського авторського права в частині обмежень виключних прав автора, а потім визначено сучасне розуміння концепцій авторського права ЄС, що були імплементовані в національне законодавство, а саме: справедливої винагороди й окремих елементів приватного копіювання. Здійснено оцінку рівня гармонізації приватного копіювання в праві ЄС, що дало змогу визначити складові, які залишаються на розсуд національного регулювання.

Висновки. Рекомендовано застосовувати організаціям колективного управління визначені Судом ЄС критерії у процесі формування проєктів тарифів за приватне копіювання, а також запровадження обов'язку організацій колективного управління інформувати користувачів про критерії, які були використані під час визначення конкретних тарифів, зокрема й у формі незалежного емпіричного дослідження.

Посилання

BRDO. (2020). The price of laptops and phones may decrease. https://brdo.com.ua/top/tsina-na-noutbuky-telefony-mozhe-znyzytysya.

Communication COM. (2011). 287 of 24 May 2011: A Single Market for Intellectual Property Rights Communication COM (2011) 287 of 24 May 2011: A Single Market for Intellectual Property Rights. https://www.cep.eu/ Analysen_KOM/KOM_2011_287_Geistiges_Eigentum/cepPolicyBrief_KOM_ 2011_287_Intellectual_Property_Rights.pdf.

EBA. (2020). Tax on Equipment: Business urges to establish an Anti-Crisis Working Group to build a transparent system of copyright fees. https://eba.com.ua/en/podatok-na-tehniku-biznes-zaklykaye-stvoryty-antykryzovu-robochu-grupu-dlya-pobudovy-prozoroyi-systemy-vidrahuvan-za-avtorskyj-kontent/.

European Business Association. (2020). Digital content usage. https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/GfK_Digital_content_usage_ press_conference.pdf.

French Intellectual Property Code. https://wipolex-res.wipo.int/edocs/ lexdocs/laws/en/fr/fr467en.html.

Geiger, Ch. (2017). Statutory Licenses as Enabler of Creative Uses. In K-C Liu, Hilty RM (Eds.), Remuneration of Copyright Owners, MPI studies on Intellectual Property and Competition Law 27 (pр. 305–327). Springer Berlin, Heidelberg.

Ginsburg, J. (2014). Fair Use for Free, or Permitted-but-Paid? https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/692.

Hilty, R. M., & Moscon, V. (2017). Modernisation of the EU Copyright Rules. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition, 17–12. Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper.

Hilty, R., & Nérisson, S. (2012). Balancing Copyright. A Survey of National Approaches, 12–05, 1–78. Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper.

Hugenholtz, P. B. (1996). Adapting copyright to the information superhighway. In P. B. Hugenholtz (Eds.), The Future of Copyright in the Digital Environment, (p. 94). Kluwer Law International.

Evaluation of optimal parameters of the economic collection system, established to protect copyright and related rights. (2021) [in Ukrainian]. https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/09/copyright_fees_review_report_ 2021_by_KSE_16Sep-1_compressed-1.pdf

Lewinski, S. von (2010). In M. Walter, & S. Lewinski von (Eds.), European Copyright Law (para 11.5.24). Oxford University Press.

On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Improving and Increasing Transparency of Effective Management of Property Rights of Right Holders in the Field of Copyright and (or) Related Rights. (2020). Draft Law of Ukraine of 24.12.2020. No. 4537 [in Ukrainian]. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=70744

On the amount of deductions paid by producers and importers of equipment and material carriers, with the use of which it is possible to reproduce works and performances recorded in phonograms and (or) videograms at home. (2003). Resolution of June 27, 2003. No. 992. [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2003-п#Text

Pardo, A. E., & Lucas-Schloetter, A. (2013). Compensation for private copying in Europe: recent developments in France, Germany and Spain. European Intellectual Property Review, 8, 463–471.

Recommendations of Vitorino on private copying levies. (2013). https://www.fim-musicians.org/wp-content/uploads/130131_levies-vitorino-recommendations_en.pdf.

Rosati, E. (2021). Copyright in the Digital Single Market. Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790. Oxford University Press.

Samuelson, P. (2017). Justifications for Copyright Limitations & Exceptions. In R. Okediji (Eds.), Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions (p. 28). Cambridge University Press.

WIPO, (2015). International Survey on Private Copying, Law and Practice. https://tind.wipo.int/record/28907. Accessed 20 December 2022.

WIPO. (2017). International Survey on Private Copying. Law and Practice. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1037_2017.pdf.

Xalabarder, R. (2017). Simplification of Tariff Structures. In: K.-C. Liu, Hilty RM (eds.), Remuneration of Copyright Owners, MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law 27, Springer Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53809-8_3.

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРАВО НА ВИНАГОРОДУ ЗА ПРИВАТНЕ КОПІЮВАННЯ В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ACQUIS ЄС. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 67-73. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-8

Схожі статті

1-10 з 67

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.