ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "КОМПЛАЄНС" І ЙОГО ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-9

Ключові слова:

комплаєнс-система, дотримання норм, господарська діяльність, комплаєнс-контроль, корпоративна культура, корпоративне управління

Анотація

Досліджено поняття "комплаєнс" у сфері господарювання, а саме, визначення цього терміна в законодавстві України у банківській сфері та у сфері регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків; у науковій літературі та в міжнародних рекомендаційних актах, стандартах і практиках, а також вивчено його характерні риси. Проведено аналіз сформульованих дефініцій терміна, визначено переваги і недоліки існуючих дефініцій поняття "комплаєнс", сформульовано пропозиції щодо господарсько-правового визначення комплаєнсу, а також виокремлено характерні ознаки комплаєнсу у сфері господарювання. У процесі дослідження використано метод порівняльного аналізу, методи індукції і дедукції, структурно-функціональний та системний методи тощо. Встановлено, що дефініція поняття "комплаєнс" у законодавстві України потребує уніфікації і відходу від принципу закріплення дефініцій терміна для окремих сфер господарювання, реалізацію комплаєнсу в яких регламентовано на рівні закону. Констатовано наявність різних підходів до визначення змісту комплаєнсу в юридичній науковій літературі та категоризовано підходи, які лягли в основу сформульованих науковцями визначень цього поняття. Також досліджено сформульовані в міжнародній практиці та міжнародних стандартах дефініції терміна, що вказує на надмірну стислість поданих визначень і необхідність включення до них ознак, які характеризують комплаєнс. За результатами дослідження виокремлено характерні ознаки поняття комплаєнсу і запропоновано власне формулювання комплаєнсу.

Завантаження

Опубліковано

12.02.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "КОМПЛАЄНС" І ЙОГО ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ . (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 124(5), 55-60. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-9

Схожі статті

1-10 з 37

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>