ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-8

Ключові слова:

дискреція, дискреційні повноваження, адміністративні суди, права і свободи людини

Анотація

Досліджено дискреційні повноваження адміністративних судів. Вказано, що права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності нашої держави, Конституцією України не тільки декларується ідея про те, що людина є найвищою соціальною цінністю суспільства, а й наголошується, що діяльність держави гарантує захист і спрямовується на реалізацію її законних прав, свобод та інтересів. Констатовано, що забезпечення гарантій прав людини і громадянина у відносинах з органами публічної адміністрації є обов'язком будь-якої правової держави, і Україна не є винятком. Вказане обумовило свого часу необхідність створення в нашій державі адміністративної юстиції, яка, з одного боку, захищає права людини і громадянина, а з іншого, за допомогою єдиної судової практики, забезпечує законність діяльності органів публічної влади. Адміністративна юстиція є найважливішим процесуально-правовим інструментом у сфері повноцінного захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Вказано, що питання дискреції протягом багатьох років привертає увагу як вітчизняних вчених, так і юристів-практиків, а на сучасному етапі ця проблематика стає все більш актуальною і дискусійною, оскільки наразі відсутнє єдине розуміння й підхід як до змісту самого поняття, так і до видів дискреції та її меж. Акцентовано увагу, що тривалий час теорія дискреції адміністративного суду не визнавалась на практиці, критикувалась вченими-правознавцями. Навіть на сьогодні відсутнє однозначне ставлення до здійснення в адміністративному судочинстві процесуального розсуду. Одні дослідники заперечують необхідність його існування, а інші обґрунтовують, що процесуальний розсуд є надзвичайно необхідним та важливим при здійсненні суддями адміністративного судочинства. Більше того вказане питання неодноразово ставало предметом наукових та науково-практичних досліджень. Методологічною основою статті є загальні та спеціальні методи юридичної науки, зокрема: метод діалектичного аналізу, метод прогностичного моделювання, формально-логічний, нормативно-догматичний, соціологічний методи. Результати дослідження: задля вирішення питання законодавчого закріплення поняття "дискреційних повноважень адміністративного суду" слушною визнано пропозицію у ч. 1 ст. 4 КАС України "Визначення термінів" окремим пунктом визначити поняття такого змісту: "дискреційні повноваження адміністративного суду – права та повноваження адміністративного суду (першої, апеляційної, касаційної інстанцій, Великої Палати Верховного Суду), надані йому державою, закріплені положеннями статей КАС України, які надають можливість адміністративному суду вільно діяти, розглядаючи та вирішуючи адміністративну справу, обирати між двома або більше законними альтернативами ту, яка на його переконання доречніша (обґрунтованіша)".

Завантаження

Опубліковано

12.02.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА . (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 124(5), 49-54. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-8

Схожі статті

1-10 з 77

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>