УКЛАДЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-7

Ключові слова:

корпоративне право, корпоративні правовідносини, господарські товариства, господарські договори, форма договору, способи та порядок укладення корпоративного договору

Анотація

Проаналізовано проблемні питання, що виникають у процесі укладення корпоративного договору. Визначено форми корпоративного договору, способи та порядок його укладення При дослідженні використано такі методи пізнання: діалектичний, системно-структурний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий та інші загальнонаукові і спеціальні наукові методи. Види корпоративних прав (обов'язків), порядок і стадії укладення корпоративного договору досліджено за допомогою діалектичного і системно-структурного методів. Логіко-юридичний метод застосовано для обробки й обґрунтування напрямів удосконалення законодавства щодо укладення корпоративного договору. Порівняльно-правовий метод дослідження використано під час аналізу положень чинного Закону України "Про акціонерні товариства" і прийнятого 27 липня 2022 р. Закону України "Про акціонерні товариства", який набере чинності з 01 січня 2023 р., щодо форми укладення корпоративного договору, результатом чого стало виявлення недоліків юридичної техніки в діючому акціонерному законодавстві. Проаналізовано окремі аспекти щодо форми укладення корпоративного договору в акціонерному товаристві та в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю і визначено недоліки юридичної техніки з цих питань в діючому акціонерному законодавстві. Доведено, що найбільш значущою стадією при укладенні корпоративного договору є узгодження воль всіх учасників, що може здійснитися в переддоговірному процесі, який передує фактичному підписанню сторонами відповідного документа, оскільки узгодження умов корпоративного договору безпосередньо впливає на розподіл корпоративного контролю і може визначати політику корпоративного управління в товаристві. Виокремлено способи укладення корпоративного договору, а саме: 1) підписання в результаті спільної розробки та узгодження умов договору в перемовинах; 2) шляхом направлення підписаного однією стороною тексту корпоративного договору іншій стороні, підписання його іншою стороною та направлення його далі для підписання наступній стороні, при цьому жодна зі сторін не вносить зміни до редакції тексту договору, що підписується. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки: а) особлива мета корпоративного договору, специфіка суб'єктного складу та його своєрідна сфера застосування повинні отримати відповідне правове регулювання питань укладення такого договору, питань здійснення сторонами "механіки" такої угоди, оскільки концептуальне значення цього питання полягає в тому, що від того, як буде укладений договір, залежить деталізація та повнота визначення прав та обов'язків сторін корпоративного договору, його дійсність, сталість і прогнозованість правовідносин, які виникатимуть між сторонами договору; б) волевиявлення учасника товариства, який не є стороною корпоративного договору, або третьої особи, на укладення такого договору не має своїм наслідком автоматичної згоди сторін корпоративного договору на укладення такого договору "з будь-ким і кожним"; в) специфіка укладення корпоративного договору пояснюється його "sui generis", унікальністю цієї правової конструкції, у зв'язку з чим традиційний обмін офертою та акцептом непридатний для випадків укладення як багатостороннього, так і двостороннього корпоративного договору; г) вимоги до форми корпоративного договору, встановлені в законодавстві, унеможливлюють його укладення за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, шляхом прийняття до виконання, передання майна, здійснення конклюдентних дій, укладення договору на організованих ринках капіталу та організованих товарних ринках, аукціонах, конкурсах.

Завантаження

Опубліковано

12.02.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

УКЛАДЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ . (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 124(5), 43-48. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/5.124-7

Схожі статті

1-10 з 58

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>