ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПІЗНАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/4.123-13

Ключові слова:

держава, суспільство, теорія, доктрина, формування держави, закономірності

Анотація

Важливим аспектом пізнання держави є з'ясування закономірностей її формування та становлення. Обґрунтування таких закономірностей потребує аналізу існуючих у загальнотеоретичній науці ідей, концепцій та теорій, присвячених проблемам дослідження факторів і причин формування. З'ясовано актуальність обраної проблеми, її теоретичну і практичну значимість. Акцентовано увагу на відсутності єдності вчених у поглядах на процес походження держави. Визначено основні причини різноманітності існуючих теорій. На основі з'ясування етимологічного значення категорій "теорія" і "доктрина" обґрунтовано авторське бачення категорії "теорії походження держави" та виокремлено їхні ознаки. Окрему увагу приділено класифікації теорій походження держави та їхньої характеристиці щодо мети, змісту та значення закономірностей формування держави. З'ясовано доктринальні аспекти процесу виникнення і становлення держави як особливого засобу організації суспільства та надання йому рис системності. Об'єктивність отриманих результатів дослідження забезпечило застосування системи наукових підходів, принципів і методів пізнання. Використано синергетичний, системний, аксіологічний, феноменологічний підходи, які становлять світоглядову основу дослідження теорій походження держави. Важливого значення в процесі дослідження мали принципи всебічності, історизму, комплексності, професіоналізму, системності. Наголошено на таких філософсько-світолядових методах, як: матеріалістичний – акцентує увагу на пізнанні державності залежно від економічних умов суспільної дійсності та їхньої об'єктивності; діалектичний – вивчає формування держави як закономірний результат розвитку суспільства, а ідеалістичний – пов'язує формування держави із суб'єктивною свідомістю вчених-авторів теорій походження держави. Зроблено висновок про важливість доктринального аналізу процесу формування держави та його значенні для обґрунтування закономірностей виникнення держави.

Завантаження

Опубліковано

06.01.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПІЗНАННЯ . (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 123(4), 70-73. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/4.123-13

Схожі статті

1-10 з 36

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>