УЧАСНИКИ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК СУБ'ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-9

Ключові слова:

енергетика, господарські відносини, господарські правовідносини, енергетичні правовідносини, ознаки правовідносин у сфері електроенергетики, суб'єкт господарювання, фізична особа-підприємець, споживач, активний споживач, електроенергетичне підприємство, господарська діяльність, підприємницька діяльність, механізм самовиробництва електричної енергії

Анотація

Вступ. Однією з ознак відносин у сфері електроенергетики слід вважати їхній особливий суб'єктний склад. В електроенергетиці відбулася реформа, пов'язана із запровадженням конкурентного ринку електричної енергії, яка якісно змінила правила організації та функціонування ринку електричної енергії, що визначає актуальність дослідження. Метою пропонованої статті є дослідження учасників ринку, які входять до особливого складу суб'єктів правовідносин.

Методи. Дослідження ґрунтується на застосуванні системного, структурного методів, методів аналізу та синтезу, індукції та дедукції, формально-юридичного та логіко-юридичного методів наукового дослідження.

Результати. Отримані результати дослідження полягають у формулюванні теоретичних положень і практичних пропозицій щодо вдосконалення законодавства України.

Висновки. Зроблено висновки про нетотожність понять господарські відносини у сфері електроенергетики та ринок електричної енергії. Суб'єкти організаційно-господарських повноважень не визнаються учасниками ринку електричної енергії. Поняття учасників ринку електричної енергії охоплюється загальним поняттям учасників відносин у сфері електроенергетики. Правовідносини на ринку мають комплексний характер, ядро яких формують господарські правовідносини. Понятійно-термінологічний апарат Закону України "Про ринок електричної енергії" має тісні структурні зв'язки із загальними поняттями господарського права, що нормативно закріплені в Господарському кодексі України. Загальний перелік учасників ринку, закріплений у законі, не є вичерпним. Запропоновано доповнити його агрегатором. Класифіковано учасників ринку – суб'єктів господарювання на дві групи. Активний споживач наділений правом здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії за механізмом самовиробництва, що не є господарською діяльністю, а також правом продавати цю електроенергію чи надавати інші послуги на підставі договорів. 

Посилання

Andreieva, O. V., Harahonych, O. V. Hurenko, M. A., Dzhurynskyi, O. V., Doroshenko, L. M., Klepikova, O. V., Kolohoida, O. V., Kravets, I. M., Patsuriia, N. B., Povar P. O., Pozhodzhuk, T. B., Poiedynok, V. V., Popova, A. V., Radzyviliuk, V. V., Rieznikova, V. V. (Eds.), & Shcherbyna, V. S. (Eds.). (2023). Economic law (General part). Lira-K [in Ukrainian].

Blinov, I. V. (2018). The scientific basis of the organization of the interaction of segments of the electric energy market [Unpublished doctoral dissertation]. Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" [in Ukrainian].

Economic Code of Ukraine. (2003). Code of Ukraine dated 16.01.2003. No. 436-15. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [in Ukrainian].

On Alternative Energy Sources. (2003). Law of Ukraine dated 20.02.2003. No. 555-IV [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text

On Amendments To Some Laws Of Ukraine Regarding The Development Of Energy Storage Facilities. (2022). Law of Ukraine dated 15.02.2022. No. 2046-IX [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2046-20#n9

On Approval of the Code of Commercial Metering of Electricity. (2018). Resolution Of The National Energy and Utilities Regulatory Commission dated 14.03.2018. No. 311 [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0311874-18#Text

On Approval of the Procedure for Conducting Electronic Auctions for the Sale of Electricity under Bilateral Contracts and the Procedure for Selecting Organizers of Electronic Auctions for the Sale of Electricity under Bilateral ContractsI. (2019). Resolution Of The Cabinet of Ministers of Ukraine dated 05.06.2019. No. 499 [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 499-2019-п#Text

On Electricity Market. (2017). Law of Ukraine dated 13.04.2017. No. 2019-VIII [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text

On Energy Efficiency. (2021). Law of Ukraine dated 21.10.2021. No. 1818-IX [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text

On Making Changes To Some Laws Of Ukraine Regarding Restoration And "Green" Transformation Of The Energy System Of Ukraine. (2023). Law of Ukraine dated 30.06.2023. No. 3220-IX [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3220-20#n208

On the Definition of Authorized Banks of the Electricity Market. (2019). Resolution Of The Cabinet of Ministers of Ukraine dated 27.02.2019. No. 140 [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-2019-п

Verkhovna Rada of Ukraine. (2023). Explanatory Note to the Draft Law of Ukraine "On Making Changes To Some Laws Of Ukraine Regarding Restoration And "Green" Transformation Of The Energy System Of Ukraine" [in Ukrainian]. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1758937

Vinnyk, O.M. (2004). Economic Law: a course of lectures. Atika [in Ukrainian].

Vynokurova, L. F., Horiaieva, O. S., Klepikova, O. V., Kolohoida, O. V., Kravets, I. M., Lukach, I. V., Patsuriia, N. B., Povar, P. O., Poiedynok, V. V., Pozhodzhuk, T. B., Popova, A. V., Radzyviliuk, V. V., Rieznikova, V. V. (Eds.), Rossylna, O. V., Chernenko, O. A., & Shcherbyna V. S. (Eds.) Scientific and practical commentary on the Economic Code of Ukraine. Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

УЧАСНИКИ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 74-80. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-9

Схожі статті

1-10 з 75

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>