ПОЛІТИКА ПРАВА ЗА ВЧЕННЯМ Л. ПЕТРАЖИЦЬКОГО ЯК ЕМПІРИЧНА НАУКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-12

Ключові слова:

криза предмета теорії права, психологічна теорія права, психологічна дедукція, право як психічне явище, емпіричні методи дослідження права, наукові засади розвитку права, удосконалення законодавства та правопорядку

Анотація

Вступ. Стаття присвячена дослідженню поняття, предмета, метода, мети та функції політики права як емпіричної науки за вченням Л. Петражицького. У ході дослідження було здійснено аналіз наукових розвідок вченого, опис причин виникнення політики права, визначено її риси як науки емпіричної та методологічний потенціал для сучасної юриспруденції. Об'єктом дослідження є теорія права Л. Петражицького як теорія-метод, що обґрунтовує емпіричну наукову галузь знань – політику права.

Методи. Для розкриття предмета дослідження були використані історико-порівняльний метод, теоретичні методи формалізації й ідеалізації, логічні методи.

Результати. Викладено ідею про те, що сучасний стан правознавства є схожим зі станом юридичної науки початку ХХ ст. через наявність у ній криз. У зв'язку з поверненням українського правознавства до лона західноєвропейської правової традиції та культури констатуємо кризу предмета вітчизняної загальної теорії права та її статусу. Показано, що Л. Петражицький вказував на кризу правознавства початку ХХ ст., яке виявилось нездатним свідомо та розумно впливати на розвиток права, що, зрештою, призводило до неефективності права як чинника культурного розвитку суспільства. Вдаючись до спроб розв'язання цієї кризової ситуації, учений почав розробляти нову науку – політику права. Проаналізовано, що це наука, предметом дослідження якої є право як психічне явище-чинник, що через вплив на людську психіку визначає її поведінку. Завдяки вивченню причинових властивостей права, причинової дії права взагалі та різних його ознак й інститутів щодо психіки людини, політика права здатна науково обґрунтувати всі ті наслідки, до яких може призвести впровадження нормативно-правових актів або ж принципів міжнародного права.

Висновки. Політика права пропонує право як метод, за допомогою якого можливо досягти "культурного ідеалу" – суспільної злагоди та солідарності. Водночас, зважаючи на незавершеність теорії Л. Петражицького, а отже, її відкритість до подальшого розроблення, автори вказують на її актуальність для сучасної науки та перспективу по[1]дальшого розвитку галузей правознавства як юридичної науки, що ґрунтується на засадах науковості, досягненнях психологічної науки та використовує емпіричні методи, ураховуючи ідеї Л. Петражицького.

Посилання

Korchevna, L. O. (2014). Correlation of morality and law in the teachings of Lev Petrazhytskyi. Bulletin of the Southern Regional Center of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2, 16–22 [in Ukrainian].

Kostytsky, W. W. (2018). Dziedzictwo prawne Leona Petrażyckiego W Nowoczesnej Doktrynie prawnej Ukrainy. Studia Iuridica, 74, 163–184.

Merezhko, O. (2016). Psychological school of law of L. Y. Petrazhytskyi: origins, content, influence. Feniks [in Ukrainian].

Opałek, K., Gołowska, I., Sarkowicz, R., & Stelmach, J. (1997). Studia Z teorii I Filozofii Prawa. Wydaw. UJ.

Pankevych, I., & Semkiv, V. (2019). The teachings of Leon Petrazhytskyi in modern Ukraine: doctrinal influence on the theory of law and constitutional law, Public law, (36), 144–152 [in Ukrainian].

Pavlova, T. S. (2015). Philosophical grounds of dividing the right into species in the concept of L. Petrazhytskyi. Hileia: Scientific bulletin, 101, 231– 234 [in Ukrainian].

Petrazhytskyi, L. I. (2011a). Selected works (Book 1). (I. Hrytsenko, Ed.; I. Hrytsenko & V. Korotky, Compiler). Lybid [in Ukrainian].

Petrazhytskyi, L. I. (2011b). Selected works (Book 2). (I. Hrytsenko, Ed.; I. Hrytsenko & V. Korotky, Compiler). Lybid [in Ukrainian].

Petrazycki, L. (1892). Die Fruchtverteilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigten: vom Standpunkt des positiven Rechts und der Gesetzgebung: drei civilrechtliche Abhandlungen. Verl. H. W. Müller.

Petrazycki, L. (1893). Die Lehre vom Einkommen: vom Standpunkt des gemeinen Civilrechtes unter Berücksichtigung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Verl. H. M. Müller.

Petrażycki, L. (1925). O ideale społecznym i odrodzeniu prawa natury 1925. Warszawa.

Shchambura, D. V. (2018). L. Y. Petrazhytskyi's psychological theory of law and its influence on the formation of the concept of unofficial law. Actual problems of the state and law, 81, 173–183 [in Ukrainian].

Shcherbyna, O. Yu. (2013). Logic and legal reasoning. Publishing and Printing Center "Kyiv University" [in Ukrainian].

Stelmach, J. & Brożek, B. (2006). Metody prawnicze. Wolters Kluwer Polska.

Tytov, V. D. (2014). Logical and philosophical views of L. Petrazhytskyi. Philosophical Horizons, 31, 118–128 [in Ukrainian].

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПОЛІТИКА ПРАВА ЗА ВЧЕННЯМ Л. ПЕТРАЖИЦЬКОГО ЯК ЕМПІРИЧНА НАУКА. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 92-97. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-12

Схожі статті

1-10 з 76

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>