НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА БЕЗПЕЧНОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ", ПРИСВЯЧЕНОЇ 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА В. Л. МУНТЯНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-4

Ключові слова:

аграрне право, екологічне право, земельне право, наукова спадщина, охорона ґрунтів, охорона природи, правова культура, правова наука, правове регулювання, раціональне природокористування

Анотація

Вступ. У статті проведено огляд виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора Василя Лук'яновича Мунтяна на тему "Правові проблеми раціонального природокористування, охорони природи та безпечного довкілля в Україні". Захід організовано і проведено кафедрами земельного та аграрного права, а також екологічного права ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка 21 жовтня 2022 р. Метою статті є аналіз наукової спадщини професора Василя Лук'яновича Мунтяна, висвітлення науково-теоретичних і правових підходів до подальшого розвитку еколого-, земельно- й аграрно-правових досліджень у контексті національної екологічної, земельної та аграрної політики, з урахуванням унесених учасниками конференції пропозицій з удосконалення чинного законодавства, участі нашої держави в міжнародних і європейських інтеграційних процесах.

Методи. Методологічною основою дослідження стали загальнонауковий діалектичний метод пізнання суспільних явищ у їхньому взаємозв'язку та розвитку, а також наукові методи аналізу й синтезу, тлумачення правових норм, формально-юридичний, історичний, порівняльно-правовий, прогностичний та інші методи.

Результати. З'ясовано, що учасниками конференції приділено достатню увагу актуальним проблемам розвитку аграрного, земельного й екологічного права в контексті подолання наслідків широкомасштабної російської агресії на території України, переходу до мирної розбудови в перспективі. Висловлено пропозиції з удосконалення екологічного, земельного, аграрного та природоресурсного законодавства і правозастосовної практики, розвитку еколого-, земельно- й аграрно-правової науки в Україні крізь призму спадковості поколінь і наукової спадщини професора В. Мунтяна. У дослідженнях вченого закладено концепцію раціонального природокористування як основоположний принцип екологічного права, науки й державного управління. Ідея правового забезпечення раціонального природокористування відповідає сучасним вимогам до реформування еколого-правової дійсності, гармонізації відносин людини та природи на засадах сталого розвитку й ощадливості використання природних ресурсів, розбудови України як європейської, правової, соціальної та екологічної держави, реалізації конституційних засад права власності українського народу на землю. Понад 60 років тому професор В. Л. Мунтян актуалізував необхідність урегулювання проблем вітрової та водної ерозії ґрунтів, негативного впливу вирубування лісів на стан земель сільськогосподарського призначення та недбайливого господарювання, вказував на необхідність ухвалення Закону про охорону ґрунтів.

Висновки. Визначено необхідність усунення фрагментарності в подальших дослідженнях проблем методології розвитку екологічного, земельного й аграрного права з метою формування системи гарантій ефективності права, визначення шляхів удосконалення законодавства в джерелах національної екологічної, земельної та аграрної політики. Вивчення й узагальнення правозастосовної практики дасть змогу оцінити позитивні та негативні результати запровадження засад сталого розвитку, боротьби з корупцією у процесі проведення земельної реформи, реформ у гірничо-добувній, лісовій, водній, сільськогосподарській, промисловій та інших галузях господарювання, забезпечення екологічної безпеки, дотримання й захисту прав людини, запобігання негативних змін клімату. Під час дії воєнного стану й у відбудовний період – після подолання російської воєнного агресії проти нашої держави – уся система права має бути спрямованою на розбудову України як європейської, правової, соціальної та екологічної держави.

Посилання

Nosik, V. V. [et al.]. (Compiler). (2017). From the legal protection of nature of the Ukrainian SSR to the environmental law of Ukraine. Kondratiev A. V. [in Ukrainian].

Kovalenko, T. O. (2016). Agrarian and legal ideas in the writings of Professor Vasyl Luk'yanovych Muntyan. Environmental law, 1–2, 100–102 [in Ukrainian].

Kovalenko, T. O., Pozniak, E. V., & Shompol, O. A. (2017). All-Ukrainian scientific and practical conference "From legal protection of nature of the Ukrainian SSR to environmental law of Ukraine". Environmental law of Ukraine, 3–4, 28–61 [in Ukrainian].

Nosik, V. V. (2012). Scientific ideas of Professor Vasyl Luk'yanovych Muntyan: from legal protection of nature in the Ukrainian SSR to environmental law of Ukraine. Law of Ukraine, 7, 348–354 [in Ukrainian].

Nosik Volodymyr. (Editor). (2022). Legal problems of rational nature use, nature protection and safe environment. Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law [in Ukrainian]

Додаткові файли

Опубліковано

27.12.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА БЕЗПЕЧНОГО ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ", ПРИСВЯЧЕНОЇ 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА В. Л. МУНТЯНА. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 126(2), 24-33. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/2.126-4

Схожі статті

1-10 з 57

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>