Мета та проблематика

Мета, завдання і проблематика

Метою журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки» є публікація рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальності 081 “Право”, а також матеріалів  оглядового або науково-методичного характеру (рецензії  на монографії або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертаційних досліджень тощо).

Види публікацій: вступне слово редактора, дослідницькі статті, оглядові статті, інформація про виправлення. 

Завдання журналу

 • розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір; 
 • сприяння ефективній публічній комунікації вчених,  якісному донесенню, офіційному визнанню та популяризації результатів наукових досліджень у сфері права у вітчизняній і світовій наукових спільнотах;
 • підтримка реформи законодавства в Україні, проведення досліджень щодо адаптації української правової системи до права Європейського Союзу.

Проблематика публікацій:

 • теорія права,
 • історія права,
 • філософія права,
 • конституційне право,
 • цивільне право,
 • трудове право,
 • кримінальне право,
 • господарське право,
 • екологічне право,
 • фінансове право,
 • адміністративне право,
 • земельне право,
 • аграрне право,
 • медичне право,
 • інформаційне права,
 • право інтелектуальної власності,
 • право соціального забезпечення;
 • питання процесуального права, зокрема цивільного, господарського, адміністративного та кримінального процесу, а також судоустрою;
 • окремі аспекти порівняльно-правових досліджень,
 • а також досліджень у сфері міжнародного та європейського права.